XLIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jeżeli została Pani / został Pan Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji, proszę przejść do logowania (przycisk poniżej) aby uzyskać dostęp do materiałów zjazdowych.

W polu „Nazwa konta” należy wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu poprzedzony literami PWZ (np. PWZ1234567);

W polu „hasło”numer PESEL.

Materiały na OZL są przeznaczone wyłącznie dla Delegatów, dlatego podanie poniższych danych jest wymagane w celu potwierdzenia tożsamości.

W razie pytań lub problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z Sekretariatem LIL – tel. 81 534 06 50 lub poprzez e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl.

Scroll to Top